عکس های من

دیدن و تماشای هنر دوستانم

گل های درون باغچه


اگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
برچسب ها:گل، صورتی، قرمز،
[ دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ] [ 12:31 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

تصاویری از روستای قرن آباد- شهرستان گرگان


اگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
برچسب ها:درخت سبز،
[ دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ] [ 09:23 ق.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

طبیعت فروردین ایلام

کد تصویر: FSH10: تصویر با ابعاد واقعی

کد تصویر: FSH11: تصویر با ابعاد واقعی

کد تصویر: FSH12: تصویر با ابعاد واقعی

کد تصویر: FSH13: تصویر با ابعاد واقعی

اگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
برچسب ها:درختان بی برگ، لاله های واژگون، سبزه،
[ جمعه 25 فروردین 1396 ] [ 10:34 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

گل های ختمی

اگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
[ جمعه 25 فروردین 1396 ] [ 12:05 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

گل های بابونه و کفش دوزکاگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
برچسب ها:گِل ترک خورده،
[ جمعه 25 فروردین 1396 ] [ 12:00 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

مسیر جاده به سمت روستای زیارت- روستایی زیارتی و سیاحتی اطراف گرگان


اگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
برچسب ها:درخت، جاده،
[ شنبه 19 فروردین 1396 ] [ 10:23 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

پارک جنگلی امام رضا- کردکوی

اگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
[ جمعه 18 فروردین 1396 ] [ 03:00 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

رُز ختمی

اگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
[ جمعه 18 فروردین 1396 ] [ 02:58 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

تقابل رنگ سبز و زرد- مزرعه گندم و کُلزا

اگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
[ دوشنبه 14 فروردین 1396 ] [ 05:52 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

طبیعت شهرستان ایلاماگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
برچسب ها:آسمان، سنگ، سبزه، گل، صخره، دشت، غروب آفتاب،
[ دوشنبه 14 فروردین 1396 ] [ 02:42 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

غروب آفتاب- شهرستات داراب

اگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
[ دوشنبه 14 فروردین 1396 ] [ 02:36 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

سیزده به در بارانی- جنگل کردکویاگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
برچسب ها:درخت، گِل، جاده،
[ یکشنبه 13 فروردین 1396 ] [ 09:41 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

جاده داراب به بندرعباس
  اگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
برچسب ها:درخت های نخل، دشت، صحرا، سبزه زار، هوای ابری،
[ شنبه 12 فروردین 1396 ] [ 04:44 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

میز غذا، کاسه های آش و گلدان با گل

اگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
[ سه شنبه 8 فروردین 1396 ] [ 12:51 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

شکوفه پرتقال

اگر از عکسی خوشتون اومد یا از اون استفاده کردید و مایل بودید که هدیه ای به صاحب عکس بدهید، می تونید مبلغ مورد نظرتون رو به حساب 6104337978654000، بانک ملت به نام اعظم رفیعی زاده واریز کنید. لطفاً کد تصویر را به همراه مبلغ واریزی، تاریخ و ساعت ارسال در بخش نظرات اعلام نمایید تا هدیه تون به دست صاحب عکس برسه (به طور مثال، MA1،500  تومان در 22 آذر 95 ساعت 11 صبح). خوشحال می شیم که نظر شما رو در بخش نظرات ببینیم.
طبقه بندی: عکس،
[ شنبه 5 فروردین 1396 ] [ 12:13 ب.ظ ] [ اعظم رفیعی زاده ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 3 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic